O’qish fanidan umumlashtiruvchi darslarni tashkil etish

«Ushbu taqdimotda:Boshlang’ich sinflarda badiiy janrlarni umumlashtirib tashkil etish usullari, Topishmoq va uni o‘rganish metodikasi. Maqol va doston o‘rganish metodikasi Hikoya va she’rni o’qish metodikasi Ertakni o’qish metodikasi ”Sog’lom ona va bola yili” dasturi asosida sinfdan tashqari ishlar namunasi «