Ўқув машғулотини ташкил этиш ва ўтказиш тартиблари

Мазкур тақдимотда ўқув машғулотини ташкил этиш ва ўтказиш тартиблари ёритиб берилган. Жумладан, олий таълимда аудитория ва аудиториядан ташқари машғулот шаклларини ўтказиш методикаси ўз аксини топган.