Organik birikmalarda gibridlanish

Organik birikmalarning gibridlanishini tushuntirish.