O’rta asrlar sharq allomalari va мutafakkirlarning тarixiy мerosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati

O’rta asrlar sharq allomalari va мutafakkirlarning тarixiy мerosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati.