O‘rta maxsus talim tizimida psixologik xizmat. (O‘smirlarni kasbga yo‘naltirish misolida)

Inson hayoti davomida doimo o`zgarib boradi. U ham ijtimoiy, ham psixik jihatdan kamolga yetadi, bunda bolaga berilayotgan tarbiya maqsadga muvofiq bo`lsa, u jamiyat a’zosi sifatida kamol topib, murakkab ijtimoiy munosabatlar tizimida o`ziga munosib o`rin egallaydi.