O’simliklarda ba’zi sifat bеlgilarini variatsion statistik mеtod yordamida o’rganish

Ushbu taqdimot ishi Biologiya kafedrasi talabasi A. Najmiddinov tomonidan “o’simliklarda ba’zi sifat bеlgilarini variatsion statistik mеtod yordamida o’rganish” mavzusida yozilgan bo’lib unda g’o’za sifat belgilarini o’rganishda variatsion statistik metodi, irsiylanishi yangi boy genetik asosga ega bo’lgan g’o’za navlarida o’rganiladi va ular orasidagi bog’liqlik, shuningdek ularning morfobiologik belgi ko’rsatkichlarini taxlil qilib, ulardagi ko’rsatkichlariga qarab joylashtirish va ekish muddatlari, ko’chat qalinligi xaqida alohida to’xtalib o’tgan.