O’tkir burchak sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi

O’quvchilarga oddiy trigonometrik tushunchalar haqida bilim berish