Ovqatlanishning o’sish, rivojlanish va salomatlikga ta’siri. To’g’ri va sifatli ovqatlanish.

Fiziologiya va valeologiya asoslari kafedrasi katta o’qituvchisi S.A. Mavlanova tamonidan tayyorlangan “Ovqatlanishning o’sish, rivojlanish va salomatlikga ta’siri. To’g’ri va sifatli ovqatlanish” mavzusidagi taqdimoti 42 ta slayddan iborat bo’lib, asosiy oziq moddalar xaqida, ularning yoshga bog’liq bo’lgan sutkalik extyojlari to’g’risida ma’lumotlar kiritilgan. Shu bilan birgalikda ratsional ovqatlanish tamoyillari, ovqatlanish gigienasi bo’yicha yetarlicha ma’lumotlar berilgan. Slayd so’ngida mavzuni mustaxkamlash uchun savollar berilgan. Ushbu taqdimot hammabop qilib tuzilganligi uchun axolining barcha qatlamlari foydalanishlari mumkin.