O‘yin va metodlar

Umumiy o‘rta ta’lim maktablari boshlang‘ich sinf o‘qvchilariga mo‘ljallangan o‘yinlar va metodlar.