O’zbеkistоn Rеspublikаsining Kоnstitutsiyaviy sudi

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

O’zbеkistоn Rеspublikаsining Kоnstitutsiyaning 109-modda va O’zbеkistоn Rеspublikаsining “Kоnstitutsiyaviy sudi to’g’risidа”gi Qonunning 1-moddasi O’zbеkistоn Rеspublikаsi Kоnstitutsiyaviy sudining faoliyat tartibi va vakolatlari to’g’risida berilgan umumiy ma’lumotga muvofiq sudning asosiy faoliyati quydagi yo’nalishlarda olib boriladi.