O`zbekiston suvo`tlari

Ushbu taqdimot materyali O`zbekiston hududida uchraydigan suvo`tlar haqida tayyorlangan bo`lib 15 ta sahifadan iborat. Ushbu taqdimotda 6 ta (Ossillyatoriya, Xlomidomonada, Spirogira, Kladofora, Vosheriya, Pinnulariya) suvo`tlari haqida ma`lumotlar keltirilgan. Taqdimotda har bir suvo`tni lotincha nomlari ham keltirilgan. Avval har bir suvo`tni klassifikatsiyasi keltirilgan va undan so`ng bu suvo`tga tarif va ahamiyatlari keltirilgan.