O`zbekistonda inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari

О`zbekiston Respublikasida shaxsning huquqiy holati va tushunchasi