O`zbekistonda inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

О`zbekiston Respublikasida shaxsning huquqiy holati va tushunchasi