О`zbekistonda jamiyat va shaxs munosabatlarining konstitutsiyaviy belgilari

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o’rganish fanining. O’zbekistonda jamiyat va shaxs munosabatlarinig konstitutsiyaviy belgilari mavzusini o’qitilish yuzasidan malumottlar