O’zbekistonning g’arbiy hududlaridagi kon metallurgiya yodgorliklari tarixi

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

«O’rta Osiyo xalqlari xayotida metallarni o’rni haqida xabar beruvchi dastlabki yozma manbalardan biri Avestodir. Unda Sharq davlatlari va tarixiy-madaniy jihatdan uning tarkibida bo’lgan O’rta Osiyo haqida ma’lumot beriladi. Uning madhiyasida xudo va shu yerlarni eng yaxshi namoyondasi Raxta-Eshtar xaqida kuylanadi. «