O’zbekistonning ichki suvlari va suv boyliklari”

O’zbekiston iqlimi qanday omillar ta’sirida vujudga keladi?

Kechirasiz, bu mumkin emas.