P.Buagilberdin’ ekonomikaliq ko’z qaraslari

Pier Buagilber jaslig’inda jaqsi bilim aladi ha’m Parijge ko’ship barip, a’debiyat penen shug’illandi. Ol eski tillerden bir qansha a’debiyatlardi awdarip basip shig’ardi. 1674-jili Shotlandiya korolevasi Mariya Styuart haqqinda tariyxiy kitap jazip, baspadan shig’ardi. Lekin usinin’ menen onin’ a’debiyatqa bolg’an qizig’iwshilig’i toqtadi.