Pal ha’rresin saqlaw

Pal ha’rreleri menen islew ta;rtibi, paxtashiliq zonasinda ba’xa’r, jaz, gu’z ailarinda pal ha’rrelerdin’ turmisi, pal ha’rrelerdin’ qistan aman shig’iwi haqqinda keltirilgen.