Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari


Taqdimot pedagogik dasturiy vositalarning tuzilishi, mazmuni, va ularni qo’llash metodlari bayon qilingan.