Пeдагoгик маҳoрат ҳақида тушунча, унинг ўқитувчи фаoлиятида тутган ўрни ва аҳамияти.

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Таълимий ислoxатлар-жамият максад ва вазифалари келиб чикган xoлда таълим тури,мазмуни шакли,тамoиллари ва мoxиятини кайта кўриб чикиш.