Педагогик технологиялар ҳақида тушунча

Технология ва технологик жараёнлар ҳақида тушунча. Педагогик технологияларнинг пайдо бЎлиши, тараққиёти ва асосий тушунчалари. Илғор педагогик технологиялардан фойдаланишнинг истиқболлари.