Pul, kredit va banklar

Gretsiyada har bir shahar o`zining draxmalariga ega bo`lib, ularning hammasi o`zining og`irligi bilan farqlangan.