Qadimgi Yunoniston madaniyati

Yunonistonda Olimpiya o’yinlari Gomerning “Iliada va Odisseya” dostonlari haqida ta’lim berish.