Qishloq yoshlari ishsizligini kamaytirishning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari

Mamlakatimiz Prezidenti I.A.Karimov ta’kidlaganidek: “Qishloq joylaridagi mavjud infratuzilmani yana bir bor tanqidiy baholab, uni kengaytirish bo‘yicha qo‘shimcha mablag‘ va imkoniyatlar topish zarur. Bu qishloqlarda aholini ayniqsa, yoshlarning bandligini oshirishning muhim omillaridan biri ekanini unutmasligimiz darkor”. Shuningdek, “2014-yilda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida 480 mingdan ortiq yangi ish o‘rni tashkil etildi.