Qog’ozni oddiy usulda buklab maketlar yasash

O’qituvchi stolning ustiga dasturxon yozib, o’ng tomoniga qaychi, yelim uchun cho’tka, chizg’ich, qalam, o’chirg’ich joylashtiriladi. O’quvchining old tomoniga yelim, qiyqimlar uchun quticha va latta joylashtiriladi. O’quvchining chap tomoniga, ish vaqtida xalaqit bermaydigan qilib rangli qog’oz to’plamini, qog’oz to’plamini va kerakli materiallar joylashtiriladi.