Qo`l va oyoq skeleti

Odamning qo`l skeleti bilan oyoq skeleti tuzilishida bir qadar o`xshashlik bo`lsada vazifalari bir-biridan tubdan farq qiladi. Odam oyoqlari vazifasi bir joydan ikkinchi joyga Yurib boradi va gavdasini ko`tarib turadi.