Қон қуйиш технологияси

Такдимотда кон ва унинг компонетлари хакида тулик маълумот берилган. Бу маълумотлар замонавий тиббиёт талабларига тулик жавоб беради. Ушбу такдимотда кон куйишга курсатма ва карши курсатмалар кенг ёритилган. Кон куйишда йул куйиладиган хатоликлар ва уларни бартараф этиш, тиббий ходим нималарга эътибор бериши хам кенг ёритилган. Кон куйишдан кейин келиб чикадиган асоратлар ва уларни олдини олиш хакидаги маълумотлар диккатга сазовордир. Ушбу маълумотлар нафакат талабалар балки шифокорлар учун хам кимматли ахамиятга эга.