Qurilish chizmasi. 9 sinf uchun chizmachilik darsi

O‘quvchilarga qurilish chizmalari haqida ma’lumot berish: qurilish chizmalari va ularni o‘qish; Mashinasozlik chizmalarini o‘rganish g‘arayonida olgan bilimlarini kengaytirish va qurilish chizmalarida foydalanosh; doimiy ravishda o‘z-o‘zini jismoniy, ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish; inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan va qulay shart-sharoitga olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalana olish, kundalik faoliyatda chizma, grafik o‘qiy olish va foydalanish kompetensiyasi; zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni o’rgatadi