Rastrli tasvirlarga ishlov beruvchi Adobe Photoshop grafik redaktori

Shaxsiy kompyuter va uning dasturiy ta’minoti rivojlanishi va takomillashtirilishi shunga olib keldiki, kompyuter yordamida oldinlari bajarilmagan vazifa va ishlar amalga oshirilishi mumkin bo’ldi.