Республиканың экспортлық потенциалын арттырыўда маркетингтиң роли

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Дүнья базарларына кирип барыўда маркетинг хызмети менен шығылланыў зәрүрли