Ресурс тежовчи технологияларнинг айрим элементларини қўллашнинг самарадорлиги

Бозор иқтисодиёти ҳамда мулкчиликнинг янги шакли, фермер хўжаликлари шароитида асосий экин майдонларини ташкил этаётган утлок -бўз тупроқлар унумдорлигини сақловчи, оширувчи қишлоқ хўжалик экинларини алмашлаб экишнинг илмий асосланган самарали тизимларини аниқлаш, ғўзадан юқори ҳосил олиш агротехникасини такомиллаштириш, уларинг алмашлаб экишдаги ўрни илмий асосланган ҳолда белгилаш, таълуқли тавсиялар бериш ҳамда амалиётга кенг жорий этишдан иборат.