Rivojlanayotgan mamlakatlar xalqaro iqtisodiy munosabatlar tizimida

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Taqdimotda rivojlanayotgan mamlakatlarning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy tomonlari, rivojlanayotgan mamlakatlarning xalqaro tovar almashinuvida tutgan o’rni va roli, xorijiy sarmoyalar – rivojlanayotgan mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati haqida bayon qilingan