Rivojlanayotgan mamlakatlar xalqaro iqtisodiy munosabatlar tizimida

Taqdimotda rivojlanayotgan mamlakatlarning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy tomonlari, rivojlanayotgan mamlakatlarning xalqaro tovar almashinuvida tutgan o’rni va roli, xorijiy sarmoyalar – rivojlanayotgan mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati haqida bayon qilingan