С++ да дастурлаш: C++ дастурлаш тилига кириш

Маълумки, ҳар қандай тилни ўрганиш унинг алфавитини ўрганишдан бошланади. Тилнинг алфавити — шу тилгагина тегишли бўлган асосий белгилари ва тушунчалар тўпламидан иборат бўлади. C++ дастурлаш тилининг алфавитини ташкил этувчи асосий белгилар жамламасини 3 гуруҳга ажратиш мумкин.