Sali

Bu tag’dimot qoarqalpoq tilida lotin imlosida tayyorlangan.