SamDU Botanika bog’ining o’quv jarayoni bilan bog’liqligi

Ushbu taqdimotda SamDU Botanika bog’ining o’quv jarayoni bilan bog’liqligi ko’rsatib berilgan