Шоли навларидан юқори ҳосил олиш агротехникасини ўрганиш

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Шоли ҳосилдорлигини белгилавчи биометрик кўрсаткичлари бўйича энг юқори натижалар Тошкен вилояти шароитида асосий экин сифатида шолининг мустақиллик ва Марварид навлари 10 майда экилганда ҳосилдорлик 84,03ц/га 93,3 ц/га ташкил этган. Шолининг ўртапишар “Авангард” навидан навидан 35,6 ц/га, агротехника тадбирларни қўллаш ҳисобига, яъни гектарига ўртапишар шоли навлари учун тавсия этилган (N150Р100K150) минерал ўғитлар меъёри берилган вариантда 58,0 ц/га, назоратига вариантига нисбатан 22,4 ц/га қўшимча ҳосил олинди. Азотли ўғитни 30 кг/га қисқартириб, ўстирувчи моддаларни (Рослин 300гр) қўллаш ҳисобига 4- вариантда 56,9 центнер ҳосил олиш имкониятлари мавжуд эканлиги кузатилади. Ушбу вариантда назоратга нисбатан 21,3 ц/га қўшимча ҳосил олишга эришилган.