Sinfdan va maktabdan tashqari ishlarning tarbiyaviy ahamiyati

Bu taqdimotda sinfdan va maktabdan tashqari ishlarning tarbiyaviy ahamiyati xaqida yoritilgan