Сирт ҳодисаларнинг физик кимёси

Сирт ҳодисалари сирт юзасида кечиб, маълум қонун — қоидаларга бўйсинади. Бу қоидаларни ўрганишда сирт энергиясининг ўзгариши, адсорбция ўтиш шароитлари, унинг миқ-дорини аниқлаш кўрилади. Kўпчилик биологик жараёнлар тўқималар юзасида, мембраналар чегарасида юз беради ва адсорб-ция жараёнидан бошланади. Oзиқ-oвқат ҳазм бўлиши, нафас олиш, фермент-ларнинг фаолияти, доривор модда-ларнинг сингиши ва б. адсорбция қонун-қоидаларга бўйсинади. Шу қонун-қоидаларни ўрганиш ушбу маърузанинг асосий вазифаси ҳисобланади.