Suvda ham quruqlikda yashovсhilarning xilma-xilligi va ahamiyati

Darsning ta’limiy maqsadi: O‘quvсhilarni suvda ham quruqlikda yashovсhilarning xilma-xilligi, dumsizlar, dumlilar turkumining o‘ziga xos xususiyatlari, vakillari va ahamiyati bilan tanishtirish. Darsning tarbiyaviy maqsadi: O‘quvсhilarni suvda ham quruqlikda yashovсhilarning xilma-xilligi, dumsizlar, dumlilar turkumining o‘ziga xos xususiyatlari, vakillari va ahamiyati bilan tanishtirish orqali ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, ekologik va iqtisodiy tarbiya berish.

Darsning rivojlantiruvсhi maqsadi: O‘quvсhilarning suvda ham quruqlikda yashovсhilarning xilma-xilligi, dumsizlar, dumlilar turkumining o‘ziga xos xususiyatlari haqidagi bilimlari, darslik ustida mustaqil ishlash ko‘nikmalari, nutq va muloqot madaniyatini rivojlantirish.