Талаб ва таклиф эластиклиги

Товарга бўлган талаб унинг нархига, истеъмолчиларнинг даромадига, ўринбосар ва тўлдирувчи товарлар нархига ҳамда бошқа омилларга боғлиқ. Аммо, бу омиллар таъсирида талабдаги ўзгаришларнинг миқдорий жиҳатларини билиш муҳимдир.