Талаб ва таклиф эластиклиги

Товарга бўлган талаб унинг нархига, истеъмолчиларнинг даромадига, ўринбосар ва тўлдирувчи товарлар нархига ҳамда бошқа омилларга боғлиқ. Аммо, бу омиллар таъсирида талабдаги ўзгаришларнинг миқдорий жиҳатларини билиш муҳимдир.

Скачать