Talabaning kundaligi

Bo`lajak musiqa o`qituvchisida kasbiy ko`nikmalar, maktabda mustaqil darslarni olib borishga, o`z ustida ishlanga tabiiy ehtiyoj uyg`otish; Musiqa o`qituvchisi kasbiga qiziqishi, muhabbat va hurmat hissini shakillantirish; Aniq pedagogik vazifalarni hal etish jarayonida jamiyatshunoslik, psixologiya, pedagogika va maxsus fanlar bo`yicha olgan bilimlarini mustahkamlash, chuqurlashtirish va boyitish; Кasbiy malaka va ko`nikmalarni shakllantirish hamda rivojlantirish masalalari o’rin olgan.