Tarixiy shaharlarimizga sayohat

O’qituvchilar uchu bir soatlik dars ko’rgazmasi