Телевидениеда халқаро ахборотларнинг ёритилиши

1991 yil 24 aprel kuni SSSR jurnalistlari soyuzi 1-syezdida “Jurnalistlarning professional etika kodeksi” ishlab chiqildi. 1994 yilning 23 iyuniga kelib esa, unga o’zgartirishlar kiritilgan holda “Jurnalistlar Kongressi” tomonidan “Rossiya jurnalistlarining professional etika kodeksi” ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etildi.