The System Of Education in the USA

АҚШ таълим тизими уларнинг босқичлари, ривожланиш ҳоллатлари ва уларнинг таълим тизимининг бошқа таълим тизмлардан фарқли тамонлари кенг ёритилган.