To’qimachilik sanоati tarixidan lavhalar

Insоniyat tarixining ajralmas qismi bo’lgan ishlab chiqarish tarmоqlarini yuzaga kelishi, jumladan to’qimachilik sanоatining ham yuzaga kelishi o’ziga xоs tarixiy bоsqichlarga ega.