Tuproq ekologiyasiga pestitsiblarning ta’siri

Respublikamizda tarqalgan tuproqlarga pestitsiblarning ta’siri xossalari, xususiyatlari va ulardan qishloq xo’jaligik ekinlari yetishtirishda foydalanish va unumdorligini oshirishda olib borilayotgan agrotexnik tadbirlarni hamda gipsli tuproqlarning ekologik holatini o’rganishdan iborat.