Тупроқ- мелиоратив районлаштириш

“Тупроқ унумдорлигини узлуксиз ошириш, ер ва сув ресурслариданунумли фойдаланиш учун хўжалик, район, воха худудларида мелиорация тадбирлари табақалаштирилмоқда ва гидромодуллаш жиҳатданрайонлаштирилмоқда.”