Тупроқ- мелиоратив районлаштириш

«Тупроқ унумдорлигини узлуксиз ошириш, ер ва сув ресурслариданунумли фойдаланиш учун хўжалик, район, воха худудларида мелиорация тадбирлари табақалаштирилмоқда ва гидромодуллаш жиҳатданрайонлаштирилмоқда.»