Умумий онкология

Мультимедияда онкология нима, хозирги кунда онкологик касалликларни қай даражада тарқалганлиги, эпидемиологияси, онкологик касалликларни келтириб чиқиш сабаблари, рак даврлари, босқичлари, ТNM классификацияси, онкологик эхтиёткорлик, онкологияда профилактика хоқида маълумотлар берилган.