Умумтаълим соҳасида фанларни мониторинг тизимини такомиллаштириш

Диссертация мавзусининг асосланиши ва унинг долзарблиги. Таълим сифати мониторинги мезонларини замон тараққиётига мос янгилаб бориш ва ўқувчилар билимини оширишга қаратилган мезонларни тўғри белгилаш, халқаро мониторинг тадқиқотлари мезонлари ва бизга мос усулларидан фойдаланиш бугунги даврда жуда мухимдир.