Uyga vazifa

Umumiy o’rta ta’lim muassasalari boshlang’ich sinf o’quvchilari uyda bajarishlari uсhun vazifa.

Kechirasiz, bu mumkin emas.