Узлуксиз таълимда физика фани бўйича мустақил таълимнинг мазмуни ва методикаси

Ўқитувчи ёрдамида ёки унинг бевосита иштирокисиз бирор вазифа назарий кўникма, масала ечиш, тажриба ўтказишни мустақил ўрганишга қаратилган ўқув фаолияти.

Kechirasiz, bu mumkin emas.