Узлуксиз таълимда физика фани бўйича мустақил таълимнинг мазмуни ва методикаси

Ўқитувчи ёрдамида ёки унинг бевосита иштирокисиз бирор вазифа назарий кўникма, масала ечиш, тажриба ўтказишни мустақил ўрганишга қаратилган ўқув фаолияти.